organia

[presentació]

[som un equip]

[serveis]

[contacte]

[referències]

[notícies]

2009 © organia consulting, s.l.

gestió

diagnosis
mentoring de gestió
planificació i orientació estratègica
sistemes de gestió

procés

auditoria de sistema, auditoria de control de qualitat o auditoria de procés
mentoring d'operacions
projectes d'operacions

tecnologies de la informació i la comunicació

auditoria de sistemes
direcció de projectes

innovació

innovació de producte i procés

altres serveis

formació a mida
subvencions de projectes
asesoria amb quota fixa
Outsourcing

àrea clients
bàner
CAT
ES