organia

[presentació]

[som un equip]

[serveis]

[contacte]

[referències]

[notícies]

2009 © organia consulting, s.l.

Els nostres projectes tenen un seguiment a través d’una pàgina web que permet l'actualització de les diferents tasques, documents, calendari i, en general, qualsevol tipus d’informació que es requereixi compartir.

D'aquesta manera aconseguim agilitzar l'intercanvi d’informació entre els responsables de l’empresa i l’equip consultor.

[ENLLAÇ]

projectes [ENLLAÇ]
àrea clients
CAT
ES