organia

[presentació]

[som un equip]

[serveis]

[contacte]

[referències]

[notícies]

2009 © organia consulting, s.l.

procés

auditoria de sistema, auditoria de control de qualitat o auditoria de procés

Nota que la seva competència, local o estrangera cada cop és més agressiva en preu i servei ? No veu més marge de millora en els seus costos ? La seva actitud en el negoci és defensiva ? Permeti que un autèntic especialista, amb centenars d’experiències, l’orienti com millorar en poques setmanes. I segueixi-ho fent durant mesos.

mentoring d’operacions

Per què tants s’atreveixen a millores de marketing, de finances o de compres ? Per què tant pocs s’atreveixen decididament a la millora de les operacions ? Per que és una disciplina difícil. No hi ha tants professionals amb qualificació, capacitat i experiència per afrontar la complexitat d’aquests projectes... Engegui un projecte amb una rendibilitat extraordinària. Deixi’ns que li demostrem, amb números. Descobreixi tot un món d’eines de gestió amb professionals de la màxima confiança.

projectes d’operacions

Coneix la millora de resultats a partir dels principis del Lean Management? I de Six Sigma? Vol descobrir les tècniques que utilitzen les empreses més rentables del món? Es veu capaç de competir amb elles sense les mateixes eines ? Som especialistes en l’aplicació a la PIME de:

Planificació i control de processos
Reducció de costos i millora de temps de servei
Control de qualitat de producte i servei
Productivitat i millora continua

 
àrea clients
bàner
CAT
ES